انجام شبیه سازی با متلب، رشته برق

هفت دلیل که مهندسان و دانشمندان MATLAB را ترجیح می دهند.

هفت  دلیل که مهندسان و دانشمندان MATLAB  را ترجیح می […]

قسمت سوم آموزش تصویری شبیه سازی با متلب سیمولینک رشته برق قدرت — آموزش شبیه سازی بصورت حرفه ای

  قسمت سوم آموزش تصویری شبیه سازی با متلب سیمولینک […]

قسمت دوم آموزش تصویری شبیه سازی با متلب سیمولینک رشته برق قدرت — آموزش شبیه سازی بصورت حرفه ای:

  قسمت دوم آموزش تصویری شبیه سازی با متلب سیمولینک […]

قسمت هشتم آموزش حرفه ای متلب – شبیه سازی حرکت یک پرتابه (Projectile) با سیمولینک متلب

  قسمت هشتم آموزش حرفه ای متلب – شبیه سازی […]

قسمت اول آموزش تصویری شبیه سازی با متلب رشته برق قدرت

  قسمت اول آموزش تصویری شبیه سازی با متلب سیمولینک […]

قسمت هفتم آموزش حرفه ای متلب – آموزش شبیه سازی جاذب لورنز (Lorenz Attractor) با کدنویسی

  قسمت هفتم آموزش حرفه ای متلب – آموزش شبیه […]

قسمت ششم آموزش حرفه ای متلب – شبیه سازی جاذب لورنز (Lorenz Attractor)

  قسمت ششم آموزش حرفه ای متلب – شبیه سازی […]

حل معادلات دیفرانسیل با سیمولینک 

قسمت پنجم آموزش حرفه ای متلب – حل معادلات دیفرانسیل با سیمولینک 

  قسمت پنجم آموزش حرفه ای متلب – حل معادلات […]

قسمت چهارم آموزش حرفه ای متلب – حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم با کد نویسی

قسمت چهارم آموزش حرفه ای متلب – حل معادلات دیفرانسیل […]

قسمت سوم آموزش حرفه ای متلب – ماشین (موتور و ژنراتور) DC آهنربای دائم

قسمت سوم آموزش حرفه ای متلب – ماشین (موتور و […]

0