شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir

استفاده از کنترل کننده فازی نوع 2 برای کنترل سرعت موتور DC

عنوان: استفاده از کنترل کننده فازی نوع 2 برای کنترل سرعت موتور DC
قیمت: 20000 ریال

 

Site : http://6268.ir/

 

شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir