شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir

شبیه سازی و کدنویسی آماده برق (بدون مقاله)

شبیه سازی و کدنویسی آماده برق (بدون مقاله)

فایل های "شبیه سازی و کدنویسی آماده برق (بدون مقاله)":

کنترل موتور DC با کنترل کننده PID و بهینه سازی ضرایب PID با GA
قیمت: 50000 ریال
پخش بار به روش پسرو - پیشرو backward_forward_sweep سیستم 9 باس
قیمت: 70000 ریال
24کدهای متلب کتاب بررسی سیستم های قدرت هادی سعادت
قیمت: 150000 ریال
22 ام فایل پخش بار اقتصادی باس به روش pso
قیمت: 0 ریال
21شبیه سازی مدلThree phase high frequency isolated DC-DC converter
قیمت: 200000 ریال
19شبیه سازی مدلRegulated DC Voltages
قیمت: 70000 ریال
17شبیه سازی مدلFull_bridge_DC_DC_BIPOLAR
قیمت: 70000 ریال
16شبیه سازی مدلfull bridge mosfets
قیمت: 70000 ریال
15شبیه سازی مدلA DC/DC Boost Converter
قیمت: 70000 ریال
14شبیه سازی مدلA DC-DC converter is designed with hysteresis control
قیمت: 70000 ریال
13شبیه سازی مدل three-phase inverter bridge circuit simulation
قیمت: 70000 ریال
12شبیه سازی مدل switched capacitor DC DC converter
قیمت: 100000 ریال
11شبیه سازی مدل PWM PI controller
قیمت: 70000 ریال
10شبیه سازی مدل dc-dc مدل کنترلی svpwm
قیمت: 70000 ریال
9شبیه سازی مدل DC DC step-down buck converter
قیمت: 70000 ریال
8شبیه سازی مدل converter
قیمت: 70000 ریال
7شبیه سازی مدل boost بوست
قیمت: 70000 ریال
6شبیه سازی سوئیچینگ نرم برای کاهش جریان و ولتاژ-مدل-dc-dc
قیمت: 70000 ریال
5شبیه سازی اینورتر دوازده پالسه
قیمت: 70000 ریال
4شبیه سازی non isolated dc dc zvzcs converter
قیمت: 70000 ریال
3شبیه سازی Buck_DC_DC_converter
قیمت: 70000 ریال
شبیه سازی Buck_DC_DC_converter
قیمت: 70000 ریال
شبیه سازی مدل boost بوست
قیمت: 70000 ریال

 

Site : http://6268.ir/

 

شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir