پخش بار شبکه شعاعی به روش پخش بار پسرو پیشرو (Backward – Forward)، سیستم تحت بررسی شبکه 33 باس توزیع

۵۰۰۰ تومان

پخش بار شبکه های شعاعی به روش پخش بار پسرو پیشرو (Backward – Forward)، سیستم تحت بررسی شبکه 9 باس توزیع

۲۰۰۰ تومان

P268-Performance Improvement of a Grid Connected Direct Drive Wind Turbine Using Super-capacitor Energy Storage-2013-پروژه آماده برق انجام شده با متلب

۱۲۰۰۰۰ تومان

P267-Nonlinear DSTATCOM controller design for distribution network with distributed generation to enhance voltage stability—2013-پروژه آماده برق انجام شده با متلب

۱۲۰۰۰۰ تومان

P265-Dynamic behaviour of PV generator trackers under irradiation and temperature changes-2011-پروژه آماده برق انجام شده با متلب

۷۰۰۰۰ تومان

P260-Supercapacitor energy storage system for fault ride-through of a DFIG wind generation system-2012-پروژه آماده برق انجام شده با متلب

۷۰۰۰۰ تومان

P259-DC Voltage Controller for Asymmetric-Twin-Converter-Topology-Based High-Power STATCOM-2013-پروژه آماده برق انجام شده با متلب

۱۲۰۰۰۰ تومان

P258-Modeling and Control to Mitigate Resonant Load in Variable-Speed Wind Turbine Drivetrain-2013-پروژه آماده برق انجام شده با متلب

۱۲۰۰۰۰ تومان

P257-A Family of Neutral Point Clamped Full-Bridge Topologies for Transformerless Photovoltaic Grid-Tied Inverters-2013

۱۲۰۰۰۰ تومان

P255-Novel Transformerless Grid-Connected Power Converter With Negative Grounding for Photovoltaic Generation System-2012-پروژه آماده برق انجام شده با متلب

۷۰۰۰۰ تومان

آموزش روزانه متلب

قسمت سوم آموزش تصویری شبیه سازی با متلب سیمولینک رشته برق قدرت — آموزش شبیه سازی بصورت حرفه ای

  قسمت سوم آموزش تصویری شبیه سازی با متلب سیمولینک […]

قسمت هشتم آموزش حرفه ای متلب – شبیه سازی حرکت یک پرتابه (Projectile) با سیمولینک متلب

  قسمت هشتم آموزش حرفه ای متلب – شبیه سازی […]

قسمت هفتم آموزش حرفه ای متلب – آموزش شبیه سازی جاذب لورنز (Lorenz Attractor) با کدنویسی

  قسمت هفتم آموزش حرفه ای متلب – آموزش شبیه […]

قسمت ششم آموزش حرفه ای متلب – شبیه سازی جاذب لورنز (Lorenz Attractor)

  قسمت ششم آموزش حرفه ای متلب – شبیه سازی […]

قسمت پنجم آموزش حرفه ای متلب – حل معادلات دیفرانسیل با سیمولینک 

  قسمت پنجم آموزش حرفه ای متلب – حل معادلات […]

قسمت چهارم آموزش حرفه ای متلب – حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم با کد نویسی

قسمت چهارم آموزش حرفه ای متلب – حل معادلات دیفرانسیل […]

سایت آموزش آسان

سایت آموزش آسان جهت آموزش متلب و انجام پروژه متلب از سال 88 کار خود را شروع کرده و سعی دارد که بتواند در خصوص آموزش و انجام پروژه متلب برای رشته برق و دیگر رشته ها کوشا باشد.

0