شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir

کنترلی

کنترل جریان موتور القائی به کمک روش هیسترزیس نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 581
کنترل سرعت موتور DC با استفاده از تحریک مجزا و چاپر چهار ربعی نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 1167
مدل سازی، تجزیه و تحلیل و طراحی کنترل سرعت مواد و روش هایی برای موتور DC نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 389
انرژی های احتمالاتی و مدیریت بهره برداری در یک micro-grid شامل باد / فتوولتائیک / نسل سلول سوختی و انرژی دستگاه های ذخیره سازی نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 1000
روش تنظیم بهینه LQR بر اساس روشی برای کنترل خطی IMP- الکترونیک قدرت / سیستم های قدرت نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 1296
مدل کنترل پیش بینی شده با استفاده از اینورتر PWM و فیلتر LCL نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 476
ورودی بازخورد خروجی کنترل خطی برای IPMSM با استفاده از حداکثر گشتاور نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 293
کنترل مستقیم توان از فیلترهای اکتیو با به طور متوسط سوئیچینگ مدولاسیون فرکانس نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 330
کنترل و بهره برداری از مولدهای تولید پراکنده در سیستم های توزیع نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 395
یک رویکرد جدید به روش کنترل حسگر برای موتورهای DC بدون جاروبک نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 326
پروژه در مورد درس کنترل مدرن--جهت سفارش ایمیل بزنید info@6268.ir نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 401

 

Site : http://6268.ir/

 

شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir