شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir

میکروگرید

استراتژی کنترل برای ادغام توزیع فتوولتائیک و سیستم های ذخیره سازی انرژی در شبکه های میکرو DC نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 1338
مسائل مربوط به کیفیت توان در شبکه میکروگرید بر اساس انرژی تجدید پذیر نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 1629
مدلسازی و شبیه سازی میکرو توربین بر اساس سیستم شبکه های هوشمند نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 1311
انرژی های احتمالاتی و مدیریت بهره برداری از یک micro-grid حاوی باد / فتوولتائیک / نسل سلول سوختی و انرژی دستگاه های ذخیره سازی به روش برآورد نقطه و خود تطبیقی الگوریتم جستجوی گرانشی نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 1410
کیفیت توان برق تولیدی از طریق کنترل توان پارک در شبکه میکروگرید نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 629
پایداری ولتاژ در میکروگرید نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 1216
هماهنگ سازی شبکه با هارمونیک و قابلیت جبران قدرت واکنش پذیری سنکرون آهنربای دائم مبتنی بر ژنراتور بادی سرعت متغیر سیستم تبدیل انرژی نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 379
کنترل و بهره برداری از مولدهای تولید پراکنده در سیستم های توزیع نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 656
انتگرال شارژر باتری با ضریب قدرت تصحیح برای اسکوتر برقی نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 394

 

Site : http://6268.ir/

 

شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir