شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir

Introduction

Modeling and Simulation of a PWM Rectifier Inverter Induction Motor Drive System Implementing Speed

Sensorless Direct Vector Control

 

مدلسازی و شبیه سازی یکسو کننده واینورتر PWM برای موتور القایی و پیاده سازی سرعت با سنسور کنترل برداری مستقیم

 

مقاله انگلیسی:دارد

مقاله فارسی:ندارد

لینک دانلود مقاله

Key Words — PWM Rectifier- Inverter system, Adjustable
speed sensorless drive for induction machine, Stator flux oriented
direct vector control

اضافه کردن نظر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

Site : http://6268.ir/

 

شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir