شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir

الکترونیک قدرت

تجزیه وتحلیل وضعیت سوئیچینگ نرم برای یک رمانZVS با کنترل SVM کانورترسه فاز تقویت PFC نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 411
ZVS لایه تبدیل با لغو ریپل جریان نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 349
بردار فضایی PWM تکنیک برای ولتاژ 3 فاز اینورتر منبع با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 411
سیستم های یکسو کننده سه فاز PFC نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 859
یک روش ساده برای برآورد تلفات توان در PWM INVERTER FEDMOTORS نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 371
مدل سازی، تجزیه و تحلیل و طراحی کنترل سرعت مواد و روش هایی برای موتور DC نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 555
روش تنظیم بهینه LQR بر اساس روشی برای کنترل خطی IMP- الکترونیک قدرت / سیستم های قدرت نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 2067
تجزیه و تحلیل عملکرد مقایسه ای IGBT و تریستور مبتنی بر شروع بکار نرم برای موتور القایی نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 511
سیستم انتقال قدرت HVDC بر اساس بررسی اجمالی vsc نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 292
تحلیل و بررسی هارمونیکی و عملکردی دو مبدل 12 پالسه و 6 پالسه نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 973
تاثیر امپدانس شبکه غیر سینوسی (هارمونیک)بر جریان و اندازه گیری سوسو زدن نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 331
کنترل برداری دو موتور القایی پنج فاز سری با استفاده از روش مدولاسیون بردار فضایی (svm) نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 337
مدلسازی و شبیه سازی یکسو کننده واینورتر PWM برای موتور القایی و پیاده سازی سرعت با سنسور کنترل برداری مستقیم نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 527
مدلسازی و شبیه سازی از طریق تکنیک کنترل مستقیم گشتاور درایو موتور القایی از طریق ثابت ولت / هرتز نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 656
کنترل مستقیم توان از فیلترهای اکتیو با به طور متوسط سوئیچینگ مدولاسیون فرکانس نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 346
یک رویکرد جدید به روش کنترل حسگر برای موتورهای DC بدون جاروبک نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 508
رویکرد جدید برای بهره وری بالا مبدل DC / DC باک بوست با استفاده از جبران سازی سری نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 643
یک مبدل DC-DC دو طرفه برای سیستم های انرژی تجدید پذیر نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 630
یک استراتژی کنترل جدید برای مبدل دو جهته DC-DC در برق خودرو نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 431
رمان دوجهته چندسطحی (Multilevel) باک بوست کانورتر DC-DC نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 624
انتگرال شارژر باتری با ضریب قدرت تصحیح برای الکتریک اسکوتر نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 306
ابزارهای نمونه سازی سریع سیستم های الکترونیک قدرت: تجمع با فیلترهای شنت توان اکتیو نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 311
مدل کنترل پیش بینی شده با استفاده از اینورتر PWM و فیلتر LCL نوشته شده توسط سایت آموزش آسان 492

 

Site : http://6268.ir/

 

شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir