شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir

Introduction

کنترل برداری موتور القایی با روش مدولاسیون بردار فضایی با اینورتر جریان

 

مقاله انگلیسی:ندارد

مقاله فارسی:دارد 1388

لینک دانلود مقاله

 

ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: اﻳﻨﻮرﺗﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺮﻳﺎن، ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮداري، ﻣﺪوﻻﺳﻴﻮن ﺑﺮدار ﻓﻀﺎﺋﻲ

 

اضافه کردن نظر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

Site : http://6268.ir/

 

شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir