شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir

Introduction 

Ant colony optimisation for economic dispatch problem with non-smooth cost functions

بهینه سازی کلونی مورچه برای مشکلات توزیع اقتصادی با توابع هزینه غیر صاف

 

مقاله انگلیسی مشابه :دارد

ELSEVIER 2010

 مقاله فارسی:دارد

لینک دانلود مقاله

Keywords

بهینه سازی کلونی مورچه

Ant colony optimisation

Economic dispatch problem

Genetic algorithm

Particle swarm optimisation

Tabu search

اضافه کردن نظر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

Site : http://6268.ir/

 

شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir