شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir

Introduction

A New Model of Economic Dispatch Considering Energy 

Conservation and Environmental Protection in

Electricity Market

مدل جدید توزیع اقتصادی با توجه به 

حفاظت انرژی و حفاظت از محیط زیست

 

مقاله انگلیسی:دارد ELSEVIER 2012

مقاله فارسی:ندارد

توضیحات :ندارد

لینک دانلود مقاله

 

Keywords

 توزیع اقتصادی

حفاظت انرژی و حفاظت از محیط زیست

Electricity Market; Economic Dispatch; Energy Conservation Dispatch; Energy Conservation Factor

اضافه کردن نظر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

Site : http://6268.ir/

 

شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir