Transient Performance Improvement of Micro-grid-2015-شبیه سازی آماده مقاله برق-P349


در حال بارگذاری
۲۲ اسفند ۱۳۹۵
111 بازدید
۲۴۰۰۰۰ تومان
خرید

شبیه سازی آماده مقاله برق

Transient Performance Improvement of Micro-grid by a Resistive Superconducting Fault Current Limiter-P349-2015

دانلود مقاله انگلیسی

IEEE Transactions on Applied Superconductivity,2015 

شبیه سازی با متلب 2015a انجام شده است

شبیه سازی در 2 فایل برای شما بصورت کامل ارسال می شود.

 

در شبیه سازی  ریزشبکه بصورت کامل با منابعی همچون PV ، باد و باتری مدل شده است.

در این مدل بارها بصورت اهمی و اهمی القایی هستند زمان خطا در شبیه از زمان 1 تا 1.1 اتفاق می افتد.

و کل زمان شبیه سازی 1.5 ثانیه در نظر گرفته شده است در این حالت ریز شبکه بطور دائم توسط بریکر به شبکه متصل است.

اسکوپ ها برای نمونه برداری بصورت سبز رنگ هستند و مقادیر ولتاژ، جریان ، توان و فرکانس را در باس های مختلف نشان می دهند.