شبیه سازی با متلب

341-شبیه سازی 1-اینورتر تکفاز، 2- اینورتر سه فار موج مربعی، 3- Bipolar و unipolar 4- اینورتر موج سینوسی با استفاده از svm

۱۰۰۰۰۰ تومان