ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

T128-2016- Reversible Data Hiding with Contrast Enhancement UsingAdaptive Histogram Shifting and Pixel Value Ordering-ترجمه آماده مقاله برق

۲۰۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

T127-2012- Reliability Study of HV Substations Equipped With the Fault Current Limiter-ترجمه آماده مقاله برق

۱۳۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

126-2013- An Adaptive Voltage Control Strategy of Three-Phase Inverter for Stand-Alone Distributed Generation Systems-ترجمه آماده مقاله برق

۱۰۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

125-2012- A Microcontroller-Based Power Management System for Standalone Microgrids With Hybrid Power Supply-ترجمه آماده مقاله برق

۱۶۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

124-2008- Measurement and Modeling of Rotational Core Losses of Soft Magnetic Materials Used in Electrical Machines: A Review-ترجمه مقاله برق

۹۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

123-2013- Γ-Z-Source Inverters-مقالات دارای ترجمه برق

۱۰۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

122-2016-Vibration and Torque Ripple Reduction of Switched Reluctance Motors Through Current Profile Optimization-مقالات دارای ترجمه برق

۱۸۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

121-2007-A Multiagent-Based Dispatching Scheme for Distributed Generators-مقالات دارای ترجمه برق

۱۰۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

31-Design, Modeling and Simulation of a Green Building Energy System–2009-مقالات دارای ترجمه برق

۷۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

32-Real Option Valuation of FACTS Investments Based on the Least Square Monte Carlo Method–2011-مقالات دارای ترجمه برق

۹۰۰۰ تومان
0