شبیه سازی با متلب

مدل هرفون فلیپس–339

۳۰۰۰۰ تومان