P99- MODELLING AND SIMULATION OF THE THREE-PHASE INDUCTION MOTOR USING SIMULINK1999-خرید شبیه سازی مقاله


در حال بارگذاری
۲۷ فروردین ۱۳۹۶
۷۰۰۰۰ تومان
خرید

شبیه سازی پروژه آماده مقاله انجام شده با متلب

خرید شبیه سازی مقاله

99- MODELLING AND SIMULATION OF THE THREE-PHASE INDUCTION MOTOR USING SIMULINK—1999

مقاله انگلیسی

مدلسازی و شبیه سازی سه فاز موتور القایی با استفاده از SIMULINK

شبیه سازی با متلب 2012b انجام شده است.

دارای گزارش در خصوص شبیه سازی است.

فایل هایی که برای شما ارسال می شوند:

induction_motor_3phase.mdl

tozihat .docx

99

تمام شبیه سازی ها تست شده و ران می شوند،

در صورت مواجه شدن با هر گونه مشکل

یا درخواست برای تبدیل ورژن های متلب به همدیگر،

در خصوص شبیه سازی خریداری شده، می توانید با قرار دادن تیکت پشتیبانی پیگیر شوید.