P96- Fixed and variable power angle control methods for unified power quality conditioner2013-خرید شبیه سازی مقاله


در حال بارگذاری
۲۷ فروردین ۱۳۹۶
70 بازدید
۱۲۰۰۰۰ تومان
خرید

پروژه آماده برق انجام شده با متلب

خرید شبیه سازی مقاله

96- Fixed and variable power angle control methods for unified power quality conditioner: operation, control and impact assessment on shunt and series inverter kVA loadings—–2013

مقاله انگلیسی

روش ثابت و متغیر کنترل زاویه توان برای واحد بهبود دهنده کیفیت توان: بهره برداری، کنترل و ارزیابی اثرات بر روی بارگذاری کیلو ولت آمپر اینورتر شنت و سری

دارای گزارش در خصوص شبیه سازی است.

شبیه سازی با متلب 2012b انجام شده است

فایل هایی که برای شما ارسال می شوند:

upqc_finish_end2.mdl

tozihat.docx

تمام شبیه سازی ها تست شده و ران می شوند،

در صورت مواجه شدن با هر گونه مشکل یا درخواست برای تبدیل ورژن های متلب به همدیگر، در خصوص شبیه سازی خریداری شده، می توانید با قرار دادن تیکت پشتیبانی پیگیر شوید، با تشکر