P74- The Essence of Three-Phase PFC Rectifier Systems–2011-خرید شبیه سازی مقاله


در حال بارگذاری
۲۷ فروردین ۱۳۹۶
۱۲۰۰۰۰ تومان
خرید
P74- The Essence of Three-Phase PFC Rectifier Systems–2011-خرید شبیه سازی مقاله
رای دادن به این پست

خرید شبیه سازی مقاله

74- The Essence of Three-Phase PFC Rectifier Systems–2011

مقاله انگلیسی

شبیه سازی با متلب 2012b انجام گردیده است فایل ها با نام های زیر ضمیمه گردیده اند:

fig2a.mdl

fig2b.mdl

fig6a.mdl

fig6b.mdl

fig10a.mdl

fig10b.mdl

fig11a.mdl

fig11b.mdl

fig11c.mdl

fig12a.mdl

fig12c.mdl

fig13.mdl

fig14a.mdl

fig15a.mdl

fig15b.mdl

fig17.mdl

fig20a.mdl

fig20b.mdl

fig22a.mdl

fig25.mdl

fig27.mdl

fig32a.mdl

fig32b.mdl

برای تمام شبیه سازی یک چنین مقادیری در نظر گرفته شده است

vph_ph =400 v

f =50 Hz

L=2e-3 H

c =1e-3 F

و برای پالس آتش هر IGBT یک چنین مقادیری در نظر گرفته شده است

Amplitude:10

Period:0.02

Pulse Width (% of period):50

و زمان اجرای هر شبیه سازی

Ts=20e-6

برای هر شبیه سازی vpn و vin و Iin به نمایش آمده است

مبدل جریان متناوب به جریان مستقیم (یکسو کننده ها)
چکیده :

مبدل جریان متناوب به جریان مستقیم  به المان‌هایی اطلاق می‌شود که جریان متناوب  را به جریان مستقیم تبدیل می‌کند. فرکانس و سطح ولتاژی تولیدی توسط این قطعه الکترونیکی می‌تواند توسط تقویت کننده‌ها به سطح ولتاژ و فرکانس دلخواه تبدیل گردد. موج تولیدی توسط کانورترها یک موج مستقیم است. عملی که این مبدل‌ها انجام می‌دهند معکوس عملی است که اینورترها انجام می‌دهند.

مقدمه :

یکسو کننده ها یک دستگاه الکتریکی است که می تواند جریان متناوب (AC) را به جریان مستقیم (DC) تبدیل کند. یکسوساز عمل مخالف تابع اینورتر را انجام می دهد.

موج سینوسی که شکل موج متداول منبع تغذیه AC است. با استفاده از تحلیل فوریه ، شکل موج متناوب متشکل از مجموعی از بی نهایت سری از موج های سینوسی است. موج سینوسی که همان فرکانس را دارد به عنوان شکل موج اصلی ، مولفه ی اصلی نامیده می شود. شکل موج های سینوسی دیگر ، هارمونیک نامیده می شوند ، که شامل یک سری با مضارب صحیح فرکانس اصلی هستند. کیفیت شکل موج خروجی یکسو کننده می تواند با محاسبه اعوجاج هارمونیکی کل (THD) با استفاده از اطلاعات آنالیز فوریه بیان شود. اعوجاج هارمونیکی کل جذر مجموع مربعات ولتاژ هارمونیک ها تقسیم بر ولتاژ اصلی است.
طراحی های پیشرفته :

پیکره بندی های مختلفی برای مدارات قدرت وجود دارد و راه حل های مختلفی در طراحییکسو کننده ها استفاده می شود. روش های مختلف طراحی که ممکن است کم و بیش اهمیت داشته باشد ، به این که یکسو کننده برای چه مقصودی طراحی شده است ، بستگی دارد. برامد کیفیت شکل موج به روش های زیادی می تواند مرتب شود. خازن ها و سلف ها می توانند برای فیلتر کردن شکل موج استفاده شوند.. فیلتر پایین گذر برای اجازه عبور دادن به مولفه اصلی شکل موج به خروجی در حین محدود کردن عبور مولفه های هارمونیک به کار برده می شود. از آنجایی که اکثر مصرف کننده ها شامل سلف هستند ، یکسوسازهای فیدبک یا دیود های موازی-معکوس اغلب به دو سر هر یک از سوئیچ های نیمه هادی متصل می شود تا مسیری برای پیک جریان بار القائی موقع قطع سوئیچ ایجاد کند. دیودهای موازی-معکوس تا حدی شبیه دیودهای هرزگرد استفاده شده در مدارات مبدل های DC/AC هستند. تحلیل فوریه نشان می دهد که یک شکل موج ، مثل موج مربعی ، که حدودا در نقطه180 درجه غیر متقارن هستند ، فقط شامل هارمونیک های فرد هستند ، سوم ، پنجم ، هفتم و الی آخر. شکل موج هایی که پله هایی با عرض های معین و سعود و نزول محو دارند ، هارمونیک های اضافی را حذف می کنند. برای مثال با اضافه کردن یک پله صفر ولت بین قسمت های مثبت و منفی موج مربعی ، همه ی هارمونیک هایی که بر 3 بخش پذیر هستند ، حذف می شوند و فقط هامونیک های پنجم ، هفتم ، یازدهم ، سیزدهم و … باقی می ماند. عرض مورد نیاز برای پله ها یک سوم پریود هر پله مثبت یا منفی و یک ششم پریود هر پله صفر ولت است. تغییر موج مربعی توضیح داده شده در بالا یک مثال از مدولاسیون پهنای باند (PWM) است. مدولاسیون ، یا رگولاسیون عرض یک پالس موج سینوسی اغلب به عنوان متودی از رگوله کردن یا تنظیم ولتاژ خروجی یکسو کننده است. هارمونیک معمولا روی پایین ترین هارمونیک ها ( از لحاظ فرکانسی ) به کار برده می شود چون فیلترینگ در فرکانس های بالاتر موثرتر از فرکانس های پایین است.