P268-Performance Improvement of a Grid Connected Direct Drive Wind Turbine Using Super-capacitor Energy Storage-2013-پروژه آماده برق انجام شده با متلب


در حال بارگذاری
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
۱۲۰۰۰۰ تومان ۵۵۰۰۰ تومان
خرید

خرید شبیه سازی مقاله

268-Performance Improvement of a Grid Connected Direct Drive Wind Turbine Using Super-capacitor Energy Storage—–2013

مقاله انگلیسی

انجام شده با نرم افزار متلب

بهبود عملکرد اتصال توربین بادی درایو مستقیم با استفاده از سوپر خازن ذخیره انرژی به شبکه

پروژه آماده برق انجام شده با متلب