P268-Performance Improvement of a Grid Connected Direct Drive Wind Turbine Using Super-capacitor Energy Storage-2013-پروژه آماده برق انجام شده با متلب


در حال بارگذاری
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
120 بازدید
۱۲۰۰۰۰ تومان
خرید

خرید شبیه سازی مقاله

268-Performance Improvement of a Grid Connected Direct Drive Wind Turbine Using Super-capacitor Energy Storage—–2013

مقاله انگلیسی

انجام شده با نرم افزار متلب

بهبود عملکرد اتصال توربین بادی درایو مستقیم با استفاده از سوپر خازن ذخیره انرژی به شبکه

پروژه آماده برق انجام شده با متلب