P105- Power Quality Improvement in Grid Connected Wind Energy System Using Facts Device and PID Controller2012-خرید شبیه سازی مقاله


در حال بارگذاری
۲۷ فروردین ۱۳۹۶
۷۰۰۰۰ تومان
خرید
P105- Power Quality Improvement in Grid Connected Wind Energy System Using Facts Device and PID Controller2012-خرید شبیه سازی مقاله
رای دادن به این پست

پروژه آماده برق انجام شده با متلب

خرید شبیه سازی مقاله

105- Power Quality Improvement in Grid Connected Wind Energy System Using Facts Device and PID Controller—–2012

مقاله انگلیسی

بهبود کیفیت توان در شبکه متصل به سیستم انرژی باد با استفاده از ادوات فکت و کنترل کننده PID

دارای گزارش در خصوص شبیه سازی نیست.

شبیه سازی با متلب انجام شده است

فایل هایی که برای شما ارسال می شوند:

statcom_pw2.mdl

statcom_pwm1.mdl

untitled.slx

تمام شبیه سازی ها تست شده و ران می شوند،

در صورت مواجه شدن با هر گونه مشکل

یا درخواست برای تبدیل ورژن های متلب به همدیگر،

در خصوص شبیه سازی خریداری شده، می توانید با قرار دادن تیکت پشتیبانی پیگیر شوید.