P103- A Complete Modeling and Simulation of Induction Generator Wind Power Systems2010-خرید شبیه سازی مقاله برق


در حال بارگذاری
۲۷ فروردین ۱۳۹۶
۷۰۰۰۰ تومان
خرید
P103- A Complete Modeling and Simulation of Induction Generator Wind Power Systems2010-خرید شبیه سازی مقاله برق
رای دادن به این پست

پروژه آماده برق انجام شده با متلب

خرید شبیه سازی مقاله

P103- A Complete Modeling and Simulation of Induction Generator Wind Power Systems—–2010

مقاله انگلیسی

یک مدل کامل و شبیه سازی ژنراتور القایی توربین بادی در سیستم های قدرت

دارای گزارش در خصوص شبیه سازی است.

شبیه سازی با متلب 2012b انجام شده است

فایل هایی که برای شما ارسال می شوند:

DFIG.slx

DFIG_MPPT_edit.slx

SCIG_with_statcom.slx

SCIG_without_statcom.slx

تمام شبیه سازی ها تست شده و ران می شوند،

در صورت مواجه شدن با هر گونه مشکل

یا درخواست برای تبدیل ورژن های متلب به همدیگر،

در خصوص شبیه سازی خریداری شده، می توانید با قرار دادن تیکت پشتیبانی پیگیر شوید.