P102- Modified Dynamic Phasor Estimation Algorithm for the Transient Signals of Distributed Generators2013-خرید شبیه سازی مقاله


در حال بارگذاری
۲۷ فروردین ۱۳۹۶
69 بازدید
۱۲۰۰۰۰ تومان
خرید

پروژه آماده برق انجام شده با متلب

خرید شبیه سازی مقاله

102- Modified Dynamic Phasor Estimation Algorithm for the Transient Signals of Distributed Generators—–2013

مقاله انگلیسی

ارائه روش اصلاح شده برآورد فازور دینامیک برای سیگنال گذرا ژنراتور توزیع

دارای گزارش در خصوص شبیه سازی است.

شبیه سازی با متلب 2012b انجام شده است

فایل هایی که برای شما ارسال می شوند:

Dynamic_DFIG_END_base.slx

Dynamic_DFIG_END_case1.slx

Dynamic_DFIG_END_case2.slx

Dynamic_DFIG_END_case3.slx

تمام شبیه سازی ها تست شده و ران می شوند،

در صورت مواجه شدن با هر گونه مشکل

یا درخواست برای تبدیل ورژن های متلب به همدیگر،

در خصوص شبیه سازی خریداری شده، می توانید با قرار دادن تیکت پشتیبانی پیگیر شوید.