P101- Modeling and Simulation of Microturbine Based Distributed Generation System2006-خرید شبیه سازی مقاله


در حال بارگذاری
۲۷ فروردین ۱۳۹۶
۷۰۰۰۰ تومان
خرید
P101- Modeling and Simulation of Microturbine Based Distributed Generation System2006-خرید شبیه سازی مقاله
رای دادن به این پست

پروژه آماده برق انجام شده با متلب

خرید شبیه سازی مقاله

101- Modeling and Simulation of Microturbine Based Distributed Generation System—–2006

مقاله انگلیسی

مدلسازی و شبیه سازی میکروتوربین بر اساس سیستم تولید پراکنده

دارای گزارش در خصوص شبیه سازی است.

شبیه سازی با متلب 2012b انجام شده است

فایل هایی که برای شما ارسال می شوند:

microturbine.mdl

tozihat.docx

تمام شبیه سازی ها تست شده و ران می شوند،

در صورت مواجه شدن با هر گونه مشکل

یا درخواست برای تبدیل ورژن های متلب به همدیگر،

در خصوص شبیه سازی خریداری شده، می توانید با قرار دادن تیکت پشتیبانی پیگیر شوید، با تشکر