کتاب طراحی کنترل مدرن با نرم افزار متلب سیمولینک(انگلیسی)


در حال بارگذاری
۱۷ اسفند ۱۳۹۵
۲۰۰۰ تومان
خرید

 

کتاب طراحی کنترل مدرن با نرم افزار متلب سیمولینک(انگلیسی)

Modern Control Design With MATLAB and SIMULINK____Ebook

Ashish Tewari

Page: 518