جزوه کیفیت توان الکتریکی (فارسی)

۲۰۰۰ تومان

کتاب طراحی کنترل مدرن با نرم افزار متلب سیمولینک(انگلیسی)

۲۰۰۰ تومان

کتاب روش طراحی و تحلیل مدارهای الکترونیک(فارسی)

۱۰۰۰ تومان

کتاب بررسی حالات گذرا در سیستم های قدرت (فارسی)

۱۰۰۰ تومان
0