پروژه شبیه سازی آماده مقاله "مبدلBL-CSC تغذیه کننده موتور درایو BLDC  با اصلاح ضریب توان" انجام شده با متلب 

371-پروژه شبیه سازی آماده مقاله “مبدلBL-CSC تغذیه کننده موتور درایو BLDC  با اصلاح ضریب توان” انجام شده با متلب-IEEE-2015

۱۶۰۰۰۰ تومان ۶۵۰۰۰ تومان

P370- Power System Stabilizer Parameters Designing Based on Genetic Simulated Annealing Algorithm -2016-پروژه شبیه سازی آماده مقاله برق انجام شده با متلب

۳۲۰۰۰۰ تومان ۷۰۰۰۰ تومان

P368- Power Quality Conditioning in LV Distribution Networks: Results by Field Demonstration-2017-پروژه شبیه سازی آماده برق با متلب

۴۰۰۰۰۰ تومان ۷۵۰۰۰ تومان

P369- Small-Signal Stability Analysis of an Inverter-Based Microgrid with Internal Model–Based Controllers-2017-پروژه آماده برق با متلب

۴۰۰۰۰۰ تومان ۷۵۰۰۰ تومان

P268-Performance Improvement of a Grid Connected Direct Drive Wind Turbine Using Super-capacitor Energy Storage-2013-پروژه آماده برق انجام شده با متلب

۱۲۰۰۰۰ تومان ۵۵۰۰۰ تومان

P267-Nonlinear DSTATCOM controller design for distribution network with distributed generation to enhance voltage stability—2013-پروژه آماده برق انجام شده با متلب

۱۲۰۰۰۰ تومان ۵۵۰۰۰ تومان

P265-Dynamic behaviour of PV generator trackers under irradiation and temperature changes-2011-پروژه آماده برق انجام شده با متلب

۷۰۰۰۰ تومان ۵۰۰۰۰ تومان

P260-Supercapacitor energy storage system for fault ride-through of a DFIG wind generation system-2012-پروژه آماده برق انجام شده با متلب

۷۰۰۰۰ تومان ۵۰۰۰۰ تومان

P259-DC Voltage Controller for Asymmetric-Twin-Converter-Topology-Based High-Power STATCOM-2013-پروژه آماده برق انجام شده با متلب

۱۲۰۰۰۰ تومان ۵۵۰۰۰ تومان

P258-Modeling and Control to Mitigate Resonant Load in Variable-Speed Wind Turbine Drivetrain-2013-پروژه آماده برق انجام شده با متلب

۱۲۰۰۰۰ تومان ۵۵۰۰۰ تومان
0