ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

164-Coordinated active power control of Wind, Solar and Diesel Generator in a Microgrid-2015

۱۵۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

153- Distributed Economic Dispatch for Smart Grids With Random Wind Power—2015

۱۵۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

142- Optimal reactive power control of DGs for voltage regulation of MV distribution systems using sensitivity analysis method and PSO algorithm–2015

۱۵۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

136- Optimal location of FACTS device using Meta Heuristic Search Algorithm–2015

۱۵۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

ترجمه آماده مقاله 129 — مدیریت بلادرنگ انرژی در ریزشبکه ها–2015-IEEE

۱۵۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

65-Comparison between inductive and resistive SFCL–2015-مقالات دارای ترجمه برق

۱۸۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

82-Reactive Power Management in Islanded Microgrid–2015-مقالات دارای ترجمه برق

۱۴۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

83-Design and simulation of a unified power quality conditioner fed by solar energy–2015-مقالات دارای ترجمه برق

۱۴۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

84-Control of a Single-Switch Two-Input Buck Converter for MPPT of Two PV Strings-2015-مقالات دارای ترجمه برق

۱۷۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

85-A Semi-definite Relaxation Approach for Partial Discharge Source Location in Transformers-2015-مقالات دارای ترجمه برق

۸۰۰۰ تومان
0