ترجمه آماده مقاله — مدیریت بلادرنگ انرژی در ریزشبکه ها–2015-IEEE

۱۵۰۰۰ تومان

65-Comparison between inductive and resistive SFCL–2015-مقالات دارای ترجمه برق

۱۸۰۰۰ تومان

82-Reactive Power Management in Islanded Microgrid–2015-مقالات دارای ترجمه برق

۱۴۰۰۰ تومان

83-Design and simulation of a unified power quality conditioner fed by solar energy–2015-مقالات دارای ترجمه برق

۱۴۰۰۰ تومان

84-Control of a Single-Switch Two-Input Buck Converter for MPPT of Two PV Strings-2015-مقالات دارای ترجمه برق

۱۷۰۰۰ تومان

85-A Semi-definite Relaxation Approach for Partial Discharge Source Location in Transformers-2015-مقالات دارای ترجمه برق

۸۰۰۰ تومان

91- Hierarchical control structure in microgrids with distributed generation: Island and grid-connected mode–2015-مقالات دارای ترجمه برق

۲۰۰۰۰ تومان

111–2015–VOLTAGE STABILITY IMPROVEMENT AND POWER OSCILLATION DAMPING USING (SSSC)-مقالات دارای ترجمه برق

۹۰۰۰ تومان

113–2015–MAS-based solution to energy management strategy of distributed generation system-مقالات دارای ترجمه برق

۱۵۰۰۰ تومان

118–2015–A BL-CSC Converter-Fed BLDC Motor Drive With Power Factor Correction-مقالات دارای ترجمه برق

۱۹۰۰۰ تومان

119–2015–Study on protection scheme using SFCL for transmission system with Thyristor Controlled Series Capacitor-مقالات دارای ترجمه برق

۱۰۰۰۰ تومان
0