ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

22-Investigations Into the Control and Protection of an Existing Distribution Network to Operate as a Microgrid: A Case Study–2014-مقالات دارای ترجمه برق

۱۸۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

مقالات دارای ترجمه برق-16-30kW, 200 V/900 V, Thyristor LCL DC/DC Converter Laboratory Prototype Design and Testing–2014

۱۴۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

15-Design and Implementation of an 11-Level Inverter With FACTS Capability for Distributed Energy Systems–2014-مقالات دارای ترجمه برق

۱۲۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

2-Analysis and assessment of VSC excitation system for power system stability enhancement–2014-مقالات دارای ترجمه برق

۱۴۰۰۰ تومان
0