ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

176-Simplified Reactive Power Control for Single-Phase Grid-Connected Photovoltaic Inverters-2014

۱۴۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

174-Electrically-activated source extension graphene nanoribbon field effect transistor: Novel attributes and design considerations for suppressing short channel effects-2014

۱۴۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

166-Hysterisis current control in three-phase voltage source inverter

۱۴۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

161-Adaptive Tuning of Frequency Thresholds Using Voltage Drop Data in Decentralized Load Shedding-2014

۱۴۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

157-ILST Control Algorithm of Single-Stage Dual Purpose Grid Connected Solar PV System-2014

۱۴۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

154-Coordinated Decentralized Emergency Voltage and Reactive Power Control to Prevent Long-Term Voltage Instability in a Power System–2014

۱۴۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

133- Power Sharing Improvement in Standalone Microgrids with Decentralized Control Strategy–2014

۱۴۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

43-Robust LFC in a Smart Grid With Wind Power Penetration by Coordinated V2G Control and Frequency Controller–2014-مقالات دارای ترجمه برق

۱۴۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

44-Coordinated Control of Distributed Energy Resources and Conventional Power Plants for Frequency Control of Power Systems–2014-مقالات دارای ترجمه برق

۱۸۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

52-Control of Active And reactive power flow–2014-مقالات دارای ترجمه برق

۸۰۰۰ تومان
0