ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

11-Rapid Prototyping Tools for Power Electronic Systems: Demonstration With Shunt Active Power Filters–2004–مقالات دارای ترجمه برق

۸۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

10-A MATLAB-Simulink-Based PV Module Model and Its Application Under Conditions of Nonuniform Irradiance–2012-مقالات دارای ترجمه برق

۱۴۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

9-Multilevel PWM Waveform Decomposition and Phase-Shifted Carrier Technique–2008-مقالات دارای ترجمه برق

۱۲۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

8-Experimental investigation on the performance of an autonomous wind energy conversion system–2013–مقالات دارای ترجمه برق

۱۳۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

7-Development of a new derivative-based algorithm to detect current transformer saturation–2012–مقالات دارای ترجمه برق

۱۰۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

6-A bidirectional DC-DC converter for renewable energy systems–2009–مقالات دارای ترجمه برق

۷۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

5-Modeling and Control Design of the Interleaved Double Dual Boost Converter–2013-مقالات دارای ترجمه برق

۱۴۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

4-Winding type influence on efficiency of an induction motor–2011–مقالات دارای ترجمه برق

۴۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

3-A COMPARATIVE STUDY ON PERFORMANCE OF 3KW INDUCTION MOTOR WITH DIFFERENT SHAPES OF STATOR SLOTS–2012–مقالات دارای ترجمه برق

۹۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

1-Advanced Control Strategy of DFIG Wind Turbines for Power System Fault Ride Through–2012–ترجمه آماده مقاله برق

۱۴۰۰۰ تومان
0