ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

26-Analysis of Electromagnetic Transient and Adaptability of Second-Harmonic Restraint Based Differential Protection–2010-مقالات دارای ترجمه برق

۶۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

25-A Novel Fault-Location Algorithm for Long Transmission Lines Compensated by Series FACTS Devices–2011-مقالات دارای ترجمه برق

۷۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

24-Partial Power Conversion Device Without Large Electrolytic Capacitors for Power Flow Control and Voltage Compensation–2012-مقالات دارای ترجمه برق

۹۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

23-CHARACTERISTICS OF VARIABLE SPEED WIND TURBINES UNDER NORMAL AND FAULT CONDITIONS–2007-مقالات دارای ترجمه برق

۹۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

21-A demand response based solution for LMP management in power markets–2011-مقالات دارای ترجمه برق

۸۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

20-Combined photovoltaic and unified power quality controller to improve power quality–2013-مقالات دارای ترجمه برق

۱۳۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

18-Probabilistic tools for planning and operating power systems with distributed energy storage–2008-مقالات دارای ترجمه برق

۶۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

17-Application of SVCs to Satisfy Reactive Power Needs of Power Systems–2006-مقالات دارای ترجمه برق

۸۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

14-Control and Filter Design of Three-Phase Inverters for High Power Quality Grid Connection–2003–مقالات دارای ترجمه برق

۷۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

13-P-Q Control Matrix Converter Based UPFC By Direct Power Control Method–2013-مقالات دارای ترجمه برق

۱۰۰۰۰ تومان
0