فایل شبیه سازی "مبدل DC به DC کنترل شده با پالس PWM، یک سمت ولتاژ 250 ولت و سمت دیگر ولتاژ 125 ولت"

1-فایل شبیه سازی مبدل DC به DC کنترل شده با پالس PWM

۱۰۰۰ تومان
پروژه شبیه سازی آماده مقاله "مبدلBL-CSC تغذیه کننده موتور درایو BLDC  با اصلاح ضریب توان" انجام شده با متلب 

371-پروژه شبیه سازی آماده مقاله “مبدلBL-CSC تغذیه کننده موتور درایو BLDC  با اصلاح ضریب توان” انجام شده با متلب-IEEE-2015

۱۶۰۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

ترجمه آماده مقاله 130 — تحلیل و کنترل خطای مبدل های چند سطحی هیبریدی مدولار با سیستم یکپارچه ذخیره انرژی باتری IEEE 2017-HMMC-BESS

۱۵۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

ترجمه آماده مقاله 129 — مدیریت بلادرنگ انرژی در ریزشبکه ها–2015-IEEE

۱۵۰۰۰ تومان

P370- Power System Stabilizer Parameters Designing Based on Genetic Simulated Annealing Algorithm -2016-پروژه شبیه سازی آماده مقاله برق انجام شده با متلب

۳۲۰۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

T128-2016- Reversible Data Hiding with Contrast Enhancement UsingAdaptive Histogram Shifting and Pixel Value Ordering-ترجمه آماده مقاله برق

۲۰۰۰۰ تومان

P368- Power Quality Conditioning in LV Distribution Networks: Results by Field Demonstration-2017-پروژه شبیه سازی آماده برق با متلب

۴۰۰۰۰۰ تومان

P369- Small-Signal Stability Analysis of an Inverter-Based Microgrid with Internal Model–Based Controllers-2017-پروژه آماده برق با متلب

۴۰۰۰۰۰ تومان
ترجمه تخصصی مقالات برق سایت آموزش آسان

T127-2012- Reliability Study of HV Substations Equipped With the Fault Current Limiter-ترجمه آماده مقاله برق

۱۳۰۰۰ تومان

شبیه سازی موتور DC به همراه بهینه سازی ضرایب PID با الگوریتم ژنتیک

۵۰۰۰ تومان
0