63-Evaluating the Benefits of a Hybrid Solid Oxide Fuel Cell Combined Heat and Power–2011-مقالات دارای ترجمه برق


در حال بارگذاری
۴ فروردین ۱۳۹۶
۱۰۰۰۰ تومان
خرید
63-Evaluating the Benefits of a Hybrid Solid Oxide Fuel Cell Combined Heat and Power–2011-مقالات دارای ترجمه برق
رای دادن به این پست

عنوان انگليسی:

63-Evaluating the Benefits of a Hybrid Solid Oxide Fuel Cell Combined Heat and Power Plant for Energy Sustainability and Emissions Avoidance–2011

دانلود مقاله انگلیسی

 

عنوان فارسی:

ارزيابي مزاياي نيروگاه تركيبي حرارتي پيل سوختي اكسيد جامد هيبريدي در پايداري انرژي و اجتناب از توليد گازهاي گلخانه اي

 

نام و سال ژورنال/کنفرانس:

IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION, VOL. 26, NO. 1, MARCH 2011

تعداد صفحات انگليسی: 9 صفحه

تعداد صفحات فارسی: 22 صفحه

قیمت بر حسب تومان: 10000 تومان

نوع فایل های ضمیمه: Word

 

نمونه ترجمه:

چكيده :

پيشرفت هاي اخير در زمينه فناوري پيل هاي سوختي (‌SOFC)‌ تمايل به استفاده از آن ها را در توليد الكتريسيته توزيعي افزايش داده است. علاوه بر مزاياي تبديل سوخت به الكتريسيته اثبات شده SOFC‌ نسبت به روش هاي توليد قديمي، گرماي حاصل از SOFC‌ نيز مي تواند براي عمليات تركيبي نيروی حرارت (CHP)‌ جهت بهبود بازدهي كلي مورد استفاده قرار گيرد.

اين مقاله مدلي سيستمي را ارائه مي دهد كه با استفاده از MATLAB/Simulink براي يك نيروگاه 1.0-MW SOFC–CHP طراحي شده و توانايي آن را درتوليد برق و آب گرم براي يك محله مسكوني 500 خانه اي بصورت پايدارتر و در مقايسه با روش هاي توليد قدرت سنتي همراه با انتشار بسيار كمتر گازهاي گلخانه اي مورد ارزيابي قرار مي دهد.