P31- Elimination of harmonics in multilevel inverters with non-equal dc sources using PSO–شبیه سازی آماده مقاله2009


در حال بارگذاری
۲۴ فروردین ۱۳۹۶
۸۰۰۰۰ تومان
خرید

شبیه سازی آماده مقاله

31- Elimination of harmonics in multilevel inverters with non-equal dc sources using PSO–2009

مقاله انگلیسی

شبیه سازی و کدنویسی با تمام ورژن های متلب قابل ران کردن است.

فایل های موجود که ارائه می شود:

Crossover.m

ga.m

gapso.m

minimum.p

Mutate.m

pso.m

psoga.m

SortPopulation.m

tozihat pso—–ga—–psoga—–gapso.docx

simulink_inverter_7level.rar

که شامل فایل های زیر است:

level7_11.mdl

tozihat shabih sazie.docx

tozihat shabih sazie.pdf

 

مشاهده تمام شبیه سازی های آماده انجام شده با نرم افزار متلب