31-Design, Modeling and Simulation of a Green Building Energy System–2009-مقالات دارای ترجمه برق


در حال بارگذاری
۴ فروردین ۱۳۹۶
۷۰۰۰ تومان
خرید
31-Design, Modeling and Simulation of a Green Building Energy System–2009-مقالات دارای ترجمه برق
رای دادن به این پست

عنوان انگليسی:

31-Design, Modeling and Simulation of a Green Building Energy System–2009

دانلود مقاله انگلیسی

 

عنوان فارسی:

طراحی، مدل سازی و شبيه سازی سيستم انرژی خانه هاي سبز

 

نام و سال ژورنال/کنفرانس:

978-1-4244-4241-6/09/$25.00 ©2009 IEEE

تعداد صفحات انگليسی: 7 صفحه

تعداد صفحات فارسی: 18 صفحه

قیمت بر حسب تومان: 7000 تومان

نوع فایل های ضمیمه: Word

 

نمونه ترجمه:

چکیده:

خانه های قدیمی بیش از مقدار مورد نیاز انرژی مصرف کرده و منجر به هدر رفتن و منتشر شدن انرژی های مختلف می شوند. راه حل حذف این مشکل ساختن خانه های سبز و هوشمند می باشد. یکی از مهمترین اجزای ساختمان های سبز هوشمند، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در آن ها است. انرژی خورشیدی و انرژی باد، منابع انرژی غیر دائمی هستند، بنابراین بایستی این منابع انرژی را با منابع انرژی دیگر و دستگاه های ذخیره سازی انرژی ترکیب کرد.