304-Combined Vector Control and Direct Power Control Methods for DFIG-2013-شبیه سازی آماده مقاله برق


در حال بارگذاری
۴ فروردین ۱۳۹۶
54 بازدید
۱۲۰۰۰۰ تومان
خرید

شبیه سازی آماده مقاله برق

 

304-Combined Vector Control and Direct Power Control Methods for DFIG under Normal and Unbalanced and Distorted Grid Voltage Conditions—–2013

شبیه سازی با متلب 2013a  انجام شده است.

شبیه سازی با نام Combined_Vector_DFIG77.slx برای شما ارسال می شود.

 

مقاله انگلیسی