285-A High-Efficient Nonisolated Single-Stage On-Board Battery Charger for Electric Vehicles—–2013-شبیه سازی آماده برق با متلب


در حال بارگذاری
۵ فروردین ۱۳۹۶
۱۲۰۰۰۰ تومان
خرید
285-A High-Efficient Nonisolated Single-Stage On-Board Battery Charger for Electric Vehicles—–2013-شبیه سازی آماده برق با متلب
رای دادن به این پست

شبیه سازی آماده مقاله برق

 

285-A High-Efficient Nonisolated Single-Stage On-Board Battery Charger for Electric Vehicles—–2013

شبیه سازی با متلب 2014a انجام شده و به احتمال زیاد با تمام ورژن ها هم قابل run کردن است.

شبیه سازی در 2 فایل برای شما ارسال خواهد شد.

Ac_DC_220v____2.mdl

Ac_DC_220v____3.mdl

که در یکی  در سمت vout بار قرار داده شده  و در دیگری مدل باتری شبیه سازی شده است که نتایج خروجی در بلوک های سبز رنگ قابل مشاهده است.

 

مقاله انگلیسی

ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله