P203- Increasing the Voltage of PFN Impulse Generator Capacitors by converting it to Boost Converter—–2005


در حال بارگذاری
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
۷۰۰۰۰ تومان ۵۰۰۰۰ تومان
خرید

پروژه آماده برق انجام شده با متلب

خرید شبیه سازی آماده مقاله

203- Increasing the Voltage of PFN Impulse Generator Capacitors by converting it to Boost Converter—–2005

مقاله انگلیسی

افزایش ولتاژ PFN ضربه ژنراتور خازنی با تبدیل آن به مبدل افزایشی

انجام شده با نرم افزار متلب

فایل هایی که برای شما ارسال می شوند:

PFN.slx

تمام شبیه سازی ها تست شده و ران می شوند،

در صورت مواجه شدن با هر گونه مشکل

یا درخواست برای تبدیل ورژن های متلب به همدیگر،

در خصوص شبیه سازی خریداری شده، می توانید با قرار دادن تیکت پشتیبانی پیگیر شوید.