18-Probabilistic tools for planning and operating power systems with distributed energy storage–2008-مقالات دارای ترجمه برق


در حال بارگذاری
۲۸ اسفند ۱۳۹۵
۶۰۰۰ تومان
خرید

عنوان انگليسی:

18-Probabilistic tools for planning and operating power systems with distributed energy storage–2008

دانلود مقاله انگلیسی

 

عنوان فارسی:

ابزار‌هاي بر پايه ي احتمال براي برنامه ريزي و راه اندازي سيستم‌هاي قدرت با ذخيره انرژي توزيع شده

 

نام و سال ژورنال/کنفرانس:

Elektrotechnik & Informationstechnik (2008) 125/12: 460–465. DOI 10.1007/s00502-008-0600-6

تعداد صفحات انگليسی:6 صفحه

تعداد صفحات فارسی:16 صفحه

قیمت بر حسب تومان:6000 تومان

نوع فایل های ضمیمه: Word

نمونه ترجمه:

جریان‌های انرژی تصادفی‌ یک پدیده ی به طور فزاینده ای مهم در برنامه ریزی و راه اندازی سیستم‌های قدرت امروزه هستند. آن‌‌ها و نیز عوامل دیگر، ناشی‌ از مقادیر زیادی از تولیدات تصادفی مانند باد هستند. گنجاندن دستگاه‌های ذخیره سازی انرژی، که در سیستم‌های نسل آینده توزیع شده اند(ذخیره انرژی توزیع شده Distributed Energy Storage,DES)،به  طورمداوم به عنوان یک امکان برای کاهش برخی ازمشکلات ناشی ‌از تولید تصادفی ذکر می‌‌شوند. محققان نشان می‌‌دهند که مالکیت بالقوه سیستم های  DESمعیار مهمی‌است که باتوجه به آن‌ متد‌های برپایه ی احتمال به منظورارزیابی به کارگرفته خواهند شد.