142- Optimal reactive power control of DGs for voltage regulation of MV distribution systems using sensitivity analysis method and PSO algorithm–2015


در حال بارگذاری
۲۲ دی ۱۳۹۶
۱۵۰۰۰ تومان
خرید

142- Optimal reactive power control of DGs for voltage regulation of MV distribution systems using sensitivity analysis method and PSO algorithm–2015

کنترل بهینه توان راکتیو DG‌ها برای تنظیم ولتاژ سیستم‌های توزیع MV با استفاده از روش تحلیل حساسیت و الگوریتم PSO