13-P-Q Control Matrix Converter Based UPFC By Direct Power Control Method–2013-مقالات دارای ترجمه برق


در حال بارگذاری
۲۸ اسفند ۱۳۹۵
۱۰۰۰۰ تومان
خرید
13-P-Q Control Matrix Converter Based UPFC By Direct Power Control Method–2013-مقالات دارای ترجمه برق
رای دادن به این پست

عنوان انگليسی:

13-P-Q Control Matrix Converter Based UPFC By Direct Power Control Method–2013

دانلود مقاله انگلیسی

 

عنوان فارسی:

ماتريس کنترل P-Q مبدل مبتني بر UPFC با استفاده از روش کنترل توان مستقيم

 

نام و سال ژورنال/کنفرانس:

ISSN (Print): 2278-8948, Volume-2, Issue-1, 2013,IEEE

تعداد صفحات انگليسی:9 صفحه

تعداد صفحات فارسی:20 صفحه

قیمت بر حسب تومان:10000 تومان

نوع فایل های ضمیمه: Word

نمونه ترجمه:

چکیده :

در سال های اخیر، با توجه به مشکلات محیطی و اقتصادی ، ساخت ماشین جدید قدرت و خط انتقال مشکل شده است. از این رو بهتر است به منظور افزایش قابلیت انتقال قدرت از خطوط انتقال موجود را تا محدوده حرارتی به جای ساخت خطوط انتقال جدید استفاده کرد. برای بالا بردن توانایی قدرت، کنترل کننده FACTS مانند SSC، TCSC، SVC توسعه یافته است. اما این کنترل کننده ها به طور جداگانه نمی توانند توان واقعی و راکتیو را جبران کنند. از این رو کنترل کننده  به نام، کنترل جریان توان یکپارچه (UPFC) با استفاده از دو کنترل کننده سری و شنت با یک لینک خازن DC مشترک توسعه داده شده است.