مقالات دارای ترجمه برق-109–2012–Multi Machine Power System Stability Enhancement Using Static Synchronous Series Compensator (SSSC)


در حال بارگذاری
۲ فروردین ۱۳۹۶
۵۰۰۰ تومان
خرید

عنوان انگليسی:

109–2012–Multi Machine Power System Stability Enhancement Using Static Synchronous Series Compensator (SSSC)

دانلود مقاله انگلیسی

 

عنوان فارسی:

افزایش پایداری سیستم قدرت چندماشینه با استفاده از جبرانساز سنکرون استاتیکی سری (SSSC)

 

نام و سال ژورنال/کنفرانس:

2012 Interational Conference on Computing, Electronics ad Electrical Technologies [ICCEET]

تعداد صفحات انگليسی: 6 صفحه

تعداد صفحات فارسی: 13 صفحه

قیمت بر حسب تومان:5000 تومان

نوع فایل های ضمیمه: Word

نمونه ترجمه:

چکیده:

این مقاله بهبود پایداری ولتاژ با استفاده از جبرانساز سنکرون استاتیکی سری (SSSC) را بررسی می‌کند. تقاضای پیوسته در شبکۀ سیستم توان الکتریکی باعث شده است سیستم به سنگینی بارگذاری شود که این موجب ناپایداری ولتاژ می‌شود. تحت شرایط بارگذاری سنگین ممکن است توان راکتیو کافی موجب نبوده و همین باعث افت ولتاژ شود. این افت شاید باعث افت در ولتاژ شینه‌های مختلف شود.