مقالات دارای ترجمه برق-108–2013–ADAPTIVE FREQUENCY ESTIMATION OF THREE-PHASE POWER SYSTEMS WITH NOISY MEASUREMENTS


در حال بارگذاری
۲ فروردین ۱۳۹۶
۷۰۰۰ تومان
خرید
مقالات دارای ترجمه برق-108–2013–ADAPTIVE FREQUENCY ESTIMATION OF THREE-PHASE POWER SYSTEMS WITH NOISY MEASUREMENTS
رای دادن به این پست

عنوان انگليسی:

108–2013–ADAPTIVE FREQUENCY ESTIMATION OF THREE-PHASE POWER SYSTEMS WITH NOISY MEASUREMENTS

دانلود مقاله انگلیسی

 

عنوان فارسی:

تخمین فرکانس تطبیقی سیستم های قدرت سه فاز با اندازه گیری های نویزی

 

نام و سال ژورنال/کنفرانس:

978-1-4799-0356-6/l3/$3l.00 ©2013 IEEE  ICASSP2013

تعداد صفحات انگليسی: 5 صفحه

تعداد صفحات فارسی: 11 صفحه

قیمت بر حسب تومان: 7000 تومان

نوع فایل های ضمیمه: Word

نمونه ترجمه:

چکیده :

مسئله تخمین فرکانس یک سیستم قدرت سه فاز را با یک روش تطبیقی و کم هزینه هنگامی که خوانده های ولتاژ به خطا و نویز مشاهده ای آلوده می شوند، بررسی می کنیم. یک مدل پیش بینی خطی گسترده را برای سیگنال پیچیده  سیستمی که توسط تبدیل کلارک بدست می آید، فرض می کنیم.