106–2012–Improvement of Protection Coordination of Protective-مقالات دارای ترجمه برق


در حال بارگذاری
۳ فروردین ۱۳۹۶
۴۰۰۰ تومان
خرید

عنوان انگليسی:

106–2012–Improvement of Protection Coordination of Protective Devices Through Application of a SFCL in a Power Distribution System With a Dispersed Generation

دانلود مقاله انگلیسی

 

عنوان فارسی:

بهبود هماهنگی حفاظتی دستگاه های حفاظتی از طریق کاربرد یک SFCL  در یک سیستم توزیع با DG

 

نام و سال ژورنال/کنفرانس:

IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY, VOL. 22, NO. 3, JUNE 2012

تعداد صفحات انگليسی: 4 صفحه

تعداد صفحات فارسی: 12 صفحه

قیمت بر حسب تومان: 4000 تومان

نوع فایل های ضمیمه: Word

نمونه ترجمه:

ورود تولید های پراکنده (DG) مختلف به شبکه توزیع جریان اتصال کوتاه را افزایش داده است که می تواند عملکرد دستگاه حفاظتی را از مقدار واقعی خود ومنحرف می کند.به ویژه افزایش جریان اتصال کوتاه سیستم توزیع در نتیجه افزایش  DGانتظار برای ایجاد لزوم در جایگزینی دستگاه های برقی مانند مدار شکن ها با نمونه های بزرگتر به وجود می آید. از میان راه هایی که جهت مقابله با مساله اتصال کوتاه در یک سیستم توزیع که DG  در آن افزایش می یابد، محدود کننده جریان خطاهای ابر رسانا   (SFCL) یکی از راهای امید بخش است.