1-فایل شبیه سازی مبدل DC به DC کنترل شده با پالس PWM


در حال بارگذاری
۲۴ آذر ۱۳۹۶
۱۰۰۰ تومان
خرید

فایل شبیه سازی آماده مبدل DC به DC کنترل شده با پالس PWM، یک سمت ولتاژ 250 ولت و سمت دیگر ولتاژ 125 ولت

شبیه سازی با متلب 2016a انجام شده است.

پالس کنترلی مبدل بصورت PWM است با فرکانس سوئیچینگ 5 کیلوهرتز

فایل شبیه سازی و نتایج بصورت زیر هستند:

فایل شبیه سازی "مبدل DC به DC کنترل شده با پالس PWM، یک سمت ولتاژ 250 ولت و سمت دیگر ولتاژ 125 ولت"

فایل شبیه سازی "مبدل DC به DC کنترل شده با پالس PWM، یک سمت ولتاژ 250 ولت و سمت دیگر ولتاژ 125 ولت"