شبیه سازی موتور DC به همراه بهینه سازی ضرایب PID با الگوریتم ژنتیک


در حال بارگذاری
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
۵۰۰۰ تومان
خرید

شبیه سازی موتور DC به همراه بهینه سازی ضرایب PID با الگوریتم ژنتیک

کد نویسی با متلب 2016a انجام شده و با این ورژن و ورژن های بالاتر قابل ران کردن است.

سه فایل به نام های  DCMO.slx ،GA_Test.m، mycost.m، وجود دارد که فقط برای ران کردن باید فایل GA_Test.m  ران شود.

پس از ران شدن فایل شبیه سازی بصورت اتوماتیک باز شده که می توان نتایج بدست آمده با KP وKI جدید از الگوریتم ژنتیک را در اسکوپ ها مشاهده کرد.

 

ساختار شبیه سازی شده در محیط متلب بصورت زیر است:

نتایج بدست آمده به صورت زیر است:

 

مقادیر KP و KI و KD بدست آمده در بهترین حالت با الگوریتم ژنتیک:

 

KP With GA

    9.2842

 

KI With GA

   70.3819

 

KD With GA

    0.0557