شبیه سازی آماده – حركت هواپيما-333


در حال بارگذاری
۲۴ اسفند ۱۳۹۵
۷۰۰۰۰ تومان ۵۰۰۰۰ تومان
خرید

حركت هواپيما

P333

این کدنویسی دارای 5 صفحه گزارش کار کامل بر اساس معادلات مربوطه است.