ترجمه مقاله 39 استراتژی کنترل برای ادغام سیستم توزیع با سیستم فتوولتائیک و ذخیره ساز انرژی در ریزشبکه DC


در حال بارگذاری
۱ دی ۱۳۹۶
۱۴۰۰۰ تومان
خرید

ترجمه مقاله استراتژی کنترل برای ادغام سیستم توزیع با سیستم فتوولتائیک و ذخیره ساز انرژی در ریزشبکه DC

 

T39-Control strategy for distributed integration of photovoltaic and energy storage
systems in DC micro-grids

دانلود مقاله انگلیسی

ترجمه “Control strategy for distributed integration of photovoltaic and energy storage
systems in DC micro-grids

استراتژی کنترل برای ادغام سیستم توزیع با سیستم فتوولتائیک و ذخیره ساز انرژی در ریزشبکه DC

نام و سال ژورنال/کنفرانس:

Elsevier, Renewable Energy,VOL. 45, 2012


تعداد صفحات انگليسی: 15

تعداد صفحات ترجمه شده فارسی: 37

قیمت بر حسب تومان: 14000

نوع فایل های ارسالی: Word

 

نمونه ترجمه مقاله Control strategy for distributed integration of photovoltaic and energy storage
systems in DC micro-grids

استراتژی کنترل برای ادغام سیستم توزیع با سیستم فتوولتائیک و ذخیره ساز انرژی در ریزشبکه DC

چکیده :

با توجه به اینکه استفاده از ریز شبکه های DC به صورت گسترده ای  افزایش یافته و این شبکه ها ارتباط موثری با انواع منابع خروجی مانند سیستم های فتوولتائیک (PV)وسلول های سوختی (FC) و سیستم های ذخیره ساز انرژی باتری (BESS) دارند. بنابر این اگر بارها در این سیستم با توان DC تغذیه شوند در این صورت نیاز به تبدیل و یکسوسازی منابع در مقایسه با ریز شبکه های AC کاهش می یابد. دراین مقاله پیشنهاداتی حول بهره برداری و کنترل استراتژیک از سیستم فتوولتائیک (PV) و سیستم های ذخیره انرژی(BESS) در یک ریز شبکه DC ارائه شده است. درباره توانایی استفاده حداکثر از انرژی های تجدیدپذیر که در جریان عوامل متفاوت ریزشبکه به صورت مستقل عمل می کند پیشنهاداتی شده است. و این مبدل بین دو روش قرار دارد. ضمن اینکه در مورد کنترل ترکیب ولتاژ DC و تغذیه بارهای DC به طور فوق العاده ای  بحث می شود. وقتی که این سیستم در شبکه مستقل و در زمان بهره برداری طبیعی و تولید توان اکتیو بوسیله یک مبدلAC بصورت متعادل در می آید تامین ولتاژ DC به طور دائم تضمین می شود. موفقیت در عملکرد این سیستم در وضعیت های متفاوت بوسیله یک استراتژی هماهنگ در BESS و PV بررسی می شود. و درباره مدیریت بار که شامل پخش بار و در نظر گرفتن وضعیت شارژ باتری (Soc) می باشد پیشنهاداتی شده است. کنترل توان حداکثر و مبدل PV بین نقطه ردیابی توان ماکزیمم (mppt) و روش های کنترل ولتاژ مشاهده می شود. در مبدل باتری بین حالت شارژ و دشارژ و در مبدل شبکه بین یکسوسازی و اینورترینگ برای حالت های مختلف عملیات شبکه روش پیشنهاد شده آن را تضمین می کند. سطح ولتاژ باس DC همانند یک حامل اطلاعات که مدهای متفاوت را  تشخیص داده و همچنین مدهای سوئیچینگ را تعیین می کند عمل می نماید. در شبیه سازی های متلب سیمولینک[1] اثبات های قوی درباره عملکرد سیستم ها  وتعیین وضعیت های  متفاوت و کنترل عملکرد آنها پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی:

ریز شبکه، انرژی های نو، سیستم فتوولتائیک، سیستم ذخیره ساز باتری

[1] Matlab Simulink

 

Keywords:
Micro-grid
Renewable energy
PV
Battery energy storage