شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir

دانلود مقالات فارسی

  DOWNLOAD ARTICLE

 دانلود مقالات فارسی برق

  

1--طراحی و شبیه سازی بهساز یکپارچه کیفیت توان (UPQC) براساس اینورتر منبع جریان

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

2--بررسی تاثیر نیروگاه بادی بر قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

3--بررسی رفتار فیلتر اکتیو موازی و کنترل آن بر اساس تئوری توان لحظه ای

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

4--پخش بار اقتصادی مبتنی بر روش بهبود یافته ABC با اعمال محدودیت های خطی

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

5--فیلترینگ و پردازش سیگنال های هارمونیکی با استفاده از تکنیک میانگین

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

6--استفاده ترکیبی از بهساز یکپارچه توان (UPQC) و آرایه فتوولتایی(PV)

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

7--کنترل برداری موتور القائی با استفاده از روش مدولاسیون بردار فضائی با اینورتر منبع جریان

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

8--مدل سازی دینامیکی و ارائه روشی برای جذب حداکثر توان توسط بار موتوری با استفاده از منبع فتوولتائیک مستقل

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

9--طراحی بهینه موتور مغناطیس دائم بدون جاروبک با استفاده از الگوریتم زنبور و آنالیز اجزای محدود

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

10--شبیه سازی و آنالیز یک چاپر AC_DC BUCK-BOOST کوپل شده به موتور DC با استفاده از تکنیک PWM

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

11--پخش بار اقتصادی همزمان توان و حرارت (CHPED) با الگوریتم رقابت استعماری

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

12--بهبود بهینه سازی گروه ذرات با استفاده از منطق فازی

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

13--پخش بار اقتصادی مبتنی بر روش بهبود یافته ABC با اعمال محدودیت های غیر خطی

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

14--استفاده از کنترل کننده فازی نوع 2 برای کنترل سرعت موتور DC

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

15--کاربرد الگوریتم ژنتیک در پخش بار اقتصادی و پخش آلودگی برای توابع هزینه ناصاف با در نظر گرفتن محدودیت های شیب نیروگاه و محدودیت های عملی سیستم قدرت

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

17--قوس مجدد و اضافه ولتاژهای ناشی از آن در کلیدهای فشار قوی نوع هوای فشرده و طرق مقابله با آن

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

20--کنترل گشتاور موتور القایی با روش DTC

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

21--طراحی کنترل کننده بار فرکانس PID با استفاده از الگوریتم PSO با در نظر گیری نامعینی های سیستم قدرت دو ناحیه ای و محدودیت های گاورنر و توربین

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

22--توزیع بهینه توان راکتیو با استفاده از الگوریتم بهینه سازی دسته ذرات

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

23--استفاده از روش جدید الگوریتم توسعه یافته اجتماع ذرات در مدیریت بهینه اقتصادی امنیتی توان راکتیو در سیستم های قدرت

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

24--مدل کردن ژنراتور و طراحی پایدار ساز در سیستم های قدرت چند ماشینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

25--بهینه سازی الگوی کلید زنی مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری در اینورتر دو سطحی با توابع هدف مختلف

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

26--کنترل برداری موتور القائی با استفاده از روش مدولاسیون بردار فضائی با اینورتر منبع جریان

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

27--ارائه روش جدید بکارگیری طبقه بندی کننده SVM جهت طبقه بندی خطاهای داخلی ترانسفورماتور های قدرت

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

29--تئوری توان راکتیو لحظه ای بهبود یافته برای فیلترهای اکتیو قدرت

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

30--مدل سازی توربین بادی سرعت متغییر با ژنراتور القایی دو تغذیه ای برای کنترل ولتاژ در حالت اتصال به شبکه قدرت

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

31--برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال به منظور افزایش رقابت و کاهش انرژی تامین نشده

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

32--برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال در جهت بهینه نمودن کفایت خطوط به کمک الگوریتم ژنتیک

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

33--بهینه سازی الگوی کلید زنی مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری در اینورترهای دو سطحی با توابع هدف مختلف

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

34--بهینه سازی تولید در سیستم های قدرت چند ناحیه ای به روش پترن سرچ

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

35--پیاده سازی آزمایشگاهی سیستم کنترل هوشمند مبتنی بر یادگیری عاطفی مغز

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

36--پیش بینی بار کوتاه مدت با استفاده از روش عصبی فازی

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

37--تاثیر (STATCOM) مبتنی بر پایدارساز جهت بهبود پایداری سیستم های قدرت

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

38--تحلیل و بررسی هارمونیکی بین عملکرد دو مبدل 12 پالسه و 6 پالسه در سیستم های HVDC

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

39--توزیع بهینه توان راکتیو با استفاده از الگوریتم بهینه سازی دسته ذرات

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

40--جایابی PSS در سیستم های قدرت تحت استرس با استفاده از شاخصهای غیر خطی مبتنی بر روش سری های مودال

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

41--جایابی پست های توزیع بوسیله شبکه عصبی

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

42--حذف هارمونیک های انتخابی مراتب پایین در اینورترهای چند سطحی با الگوریتم ترکیبی PSO-GA

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

43--روش جدید در جایابی مناسب پایدارسازهای سیستم قدرت به منظور میراسازی نوسانهای بین ناحیه ای با استفاده از روش سری مدال

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

44--شبیه سازی فیلتر اکتیو جهت کاهش اثرات هارمونیکهای بار غیر خطی

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

45--شبیه سازی و آنالیز یک چاپر AC-DC BUCK-BOOST کوپل شده به موتور DC با استفاده از تکنیک PWM

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

46--طراحی پایدار ساز سیستم برای نیروگاه بیستون کرمانشاه

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

47--طراحی پایدار ساز سیستم مبتنی بر شبکه موجک فازی به منظور میرا کردن نوسان های فرکانس پایین سیستم قدرت

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

48--طراحی کنترل هوشمند BELBIC برای مدل غیر خطی بالگرد مدل

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

49--طراحی مقاوم پایدارساز سیستم قدرت با استفاده از تئوری H بی نهایت

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

50--طراحی و ارزیابی سیستم قدرت بروش تئوری فیدبک کمی با استفاده از کلید زنی دو کنترل کننده

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

51--طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازی برای کنترل فرکانس بار در سیستم های قدرت

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

52--طراحی و شبیه سازی یک فیلتر اکتیو تکفاز جهت حذف هارمونیک های جریان

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

53--طراحی یک مدولاتور تک حلقه سیگما-دلتای مرتبه 5 با پهنای باند نایکوئیست 12 مگاهرتز و دقت 15 بیت

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

54--کنترل برداری موتور القائی با استفاده از روش مدولاسیون بردار فضائی با اینورتر منبع جریان

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

55--مدل کردن ژنراتور و طراحی پایدار ساز در سیستمهای قدرت چند ماشینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی

دانلود مقاله دانلود چکیده


 

56--یک استراژی و روش جدید برای توسعه شبکه توسعه شبکه انتقال در ساختار رقابتی صنعت برق

دانلود مقاله دانلود چکیده

 

دیدگاه‌ها   

 
0 # احسان 1393-03-23 17:44
چطورمیشه مقالات را دانلود کرد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
 
 
0 # سایت آموزش آسان 1393-03-23 19:23
با سلام

به طور موقت لینک دانلود مقالات غیر فعال است هر مقاله ای که مد نظر شما است را خواستید اطلاع بدید تا روال کار را به شما توضیح دهم با تشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
 
 
0 # بهزاد عسکری 1393-04-06 06:42
با سلام
31 32 56 رو می خواستم دانلود کنم.راهنمایی لطفا
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
 
 
0 # miad 1393-05-12 08:20
با سلام مقالات مربوط به پایدار ساز سیستم قدرت رو میخواستم دانلود کنم .لطفا" راهنمایی بفرمایید .با تشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
 
 
0 # فاطمه 1393-07-24 18:09
با سلام من مقاله 25 رو میخواستم چطور میونم دانلود کنم؟ ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
 
 
0 # مهدي 1393-08-29 14:56
مقاله اي در خصوص شبكه جبران كننده ايده آل همراه با مولفه هاي منفي ومثبت با نرم افزار matlabلازم داشتم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
 
 
0 # شیروانی 1393-09-08 08:57
با سلام وخسته نباشید
مقاله ایی در خصوص کنترل بار فرکانس نیروگاه حرارتی با شبیه سازی وطرک کنترل کننده PSS میخواستم.

با تشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
 

اضافه کردن نظر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

Site : http://6268.ir/

 

شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir