شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir

شبیه سازی و کدنویسی آماده برق (بدون مقاله)

شبیه سازی و کدنویسی آماده برق (بدون مقاله)کنترل موتور DC با کنترل کننده PID و بهینه سازی ضرایب PID با GA
قیمت: 50000 ریال
پخش بار به روش پسرو - پیشرو backward_forward_sweep سیستم 9 باس
قیمت: 70000 ریال
دریافت کدهای متلب کتاب بررسی سیستم های قدرت هادی سعادت
قیمت: 50000 ریال 

Site : http://6268.ir/

 

شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir